list

MULCZER POWIERZCHNIOWY

Praca mulczerem powierzchniowym polega na dokładnym zmieleniu w głąb ziemi krzewów, karp korzeni i traw.